Centralizator chestionar studenti
Chestionar evaluare de catre studenti
Chestionar de evaluare colegiala
Formular concurs conferentiar profesor
Ghid privind structura rapoartelor de autoevaluare
Regulament privind initierea aprobarea monitorizarea si evaluarea periodica a programelor de studiu si activitatilor de cercetare
Model cerere CEAC pentru evaluarea interna a rapoartelor de autoevaluare
Raport anual privind asigurarea calitatii educatiei 2008
Raport anual privind asigurarea calitatii educatiei 2009
Regulament privind ocuparea posturilor didactice
Grila de punctaj privind evaluarea candidatilor la ocuparea posturilor didactice de profesor si conferentiar
Regulament evalaluare cadre didactice
Carta Universitatii
Codul Eticii si Integritatii Academice
Lista auditorilor interni
Regulament de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru studenti.doc
Regulament de functionare a CEAC
Regulament privind acordarea premiilor excelanta
Regulamentul privind evaluare si asigurarea calitatii
Regulament de organizare si functionare
Regulament intern
Raport anual privind evluarea calitatii educatiei 2010
Raport autoevaluare institutionala 2011
Plan operational 2011
Plan strategic 2008 - 2011
Lista de control a documentelor SMQ sectiunea A - manualul calitatii si proceduri de sistem
Lista de control a documentelor SMQ Sectiunea C - Formulare
Lista de control a documentelor SMQ Sectiunea D - Lista documentelor externe
Regulamentul privind activitatea universitara a studentilor 2010
Regulament privind examinarea si notarea studentilor
Regulament privind activitatea didactica
Fisa postului 2010


Situatia evaluarii activitatii didactice de catre studenti - 2010