UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE

B-dul Regele Carol I, nr. 2 – 130024

Târgoviște, Dâmbovița

Tel: 0245/206101; Fax: 0245/217692

E-mail: rectorat@valahia.ro

 

Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Educației 

Prof. dr. Ion Stegăroiu – Prorector - presedinte

Conf. dr. Gheorghe Blidaru – reprezentant al angajatorilor

Lector dr. Mihai Grigore – reprezentant al sindicatului (SISDAN)

Lector dr. Gheorghe Dinu – membru

Huțanu Iulian – reprezentant al Ligii Studenților

 

Serviciul de Asigurare a Calității în Educație

Conf. dr. Mircea Constantin Duica – Director cu Asigurarea Calității

Sl. dr. Marin Mainea

Referent Gabriela Cruceru

Referent Floriana-Andra Cucui